Если Вы хотите обратиться в департамент корпоративного регулирования и контроля с сообщением о коррупционном поведении кого-либо из работников нашей компании, нарушении им правил деловой этики, политик и процедур Компании, то Вы можете позвонить по телефону

+7 (921) 951-15-26
или заполнить электронную форму ниже:
Обращения на Горячую линию могут быть анонимными. Пожалуйста, имейте в виду, что обработка Ваших анонимных обращений ограничивает наши возможности по их тщательной проверке. В этой связи мы призываем Вас при обращении на Горячую линию указывать конкретную информацию, включая Ваше имя. Мы гарантируем конфиденциальность Вашего обращения
Ваше имя:
Ваши контактные данные:
Опишите обстоятельства обращения:
Подтверждающие документы:
pdf, jpeg, png, tif, doc размером суммарно до 5 МБ
* — поля обязательные для заполнения

Pressmeddelanden

Pressmeddelande Ferronordic Machines avser kalla till extra bolagsstämma

17 februari 2017

Pressmeddelande

Stockholm den 17 februari 2017

Ferronordic Machines avser kalla till extra bolagsstämma

Styrelsen avser att sammankalla en extra bolagsstämma i Ferronordic Machines AB (publ) den 22 mars 2017 i Stockholm. Styrelsen kommer föreslå att stämman beslutar om utdelning på bolagets preferensaktier med ett belopp om 55 kronor per preferensaktie, motsvarande en sammanlagd utdelning om 27 500 000 kronor. Kallelsen till stämman kommer ske i enlighet med bolagsordningen runt den 27 februari 2017.

På årsstämman i maj 2016 beslutades att ingen utdelning skulle betalas på bolagets preferensaktier tillsvidare. Med hänsyn till den svaga marknaden och den fortsatt osäkra ekonomiska situationen i Ryssland ansåg styrelsen att det vore oförsiktigt att besluta om utdelning redan i maj 2016 när avstämningsdagarna infaller först i oktober 2016 och april 2017. Om bolagets kassaflöde och finansiella ställning tillät skulle styrelsen istället kalla till extra bolagsstämmor i oktober 2016 och/eller april 2017 för att besluta om eventuella preferensaktieutdelningar.

Styrelsen sammankallade senare en extra bolagsstämma i oktober 2016 där beslut fattades om utdelning på preferensaktierna med ett belopp om 55 kronor per preferensaktie, motsvarande en sammanlagd utdelning om 27 500 000 kronor. Styrelsen ansåg dock fortfarande att det vore oförsiktigt att i oktober 2016 besluta om utdelning i april 2017. Om styrelsen senare skulle finna att bolagets finansiella ställning tillåter en utdelning i april 2017 skulle styrelsen istället kalla till ytterligare extra bolagsstämma närmare avstämningsdagen.

Trots den svaga marknaden och ekonomiska situationen i Ryssland anser styrelsen nu att bolagets finansiella ställning medger en preferensaktieutdelning i april 2017.

Ingen utdelning skall lämnas avseende stamaktier.

Om Ferronordic Machines

Ferronordic Machines är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo Construction Equipment och Terex Trucks i Ryssland. Bolaget är även officiell återförsäljare för Dressta och Rottne i Ryssland. I vissa delar av Ryssland har Ferronordic Machines även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks, samt återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic Machines påbörjade sin verksamhet 2010 och har därefter expanderat i snabb takt över Ryssland. Bolaget är väl etablerat i samtliga federala distrikt med cirka 70 anläggningar och nästan 800 anställda. Ferronordic Machines vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Ferronordic Machines preferensaktier är noterade på NASDAQ OMX First North Premier. Bolaget har utsett Avanza Bank AB som Certified Adviser.

www.ferronordic.com

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finans- och ekonomidirektör samt IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090 7280, eller e-post: pr@ferronordic.ru

Denna information är sådan information som Ferronordic Machines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 februari 2017, kl 13:00.

PDF

Övriga pressmeddelanden
close