Если Вы хотите обратиться в департамент корпоративного регулирования и контроля с сообщением о коррупционном поведении кого-либо из работников нашей компании, нарушении им правил деловой этики, политик и процедур Компании, то Вы можете позвонить по телефону

+7 (921) 951-15-26
или заполнить электронную форму ниже:
Обращения на Горячую линию могут быть анонимными. Пожалуйста, имейте в виду, что обработка Ваших анонимных обращений ограничивает наши возможности по их тщательной проверке. В этой связи мы призываем Вас при обращении на Горячую линию указывать конкретную информацию, включая Ваше имя. Мы гарантируем конфиденциальность Вашего обращения
Ваше имя:
Ваши контактные данные:
Опишите обстоятельства обращения:
Подтверждающие документы:
pdf, jpeg, png, tif, doc размером суммарно до 5 МБ
* — поля обязательные для заполнения

Pressmeddelanden

Pressmeddelande Ferronordic Machines Bokslutskommunike Januari - December 2016

20 februari 2017

Pressmeddelande

Stockholm den 20 februari 2017

Ferronordic Machines Bokslutskommuniké Januari – December 2016

ÖKAD FÖRSÄLJNING OCH TECKEN PÅ ÅTERHÄMTNING

FJÄRDE KVARTALET 2016

·       Nettoomsättningen ökade med 34% (20% ökning i rubel) till 537 MSEK (400 MSEK)

·       Rörelseresultatet ökade till 21 MSEK (18 MSEK). Justerat rörelseresultat uppgick till 39 MSEK*

·       Rörelsemarginalen uppgick till 3,9% (4,5%). Justerad rörelsemarginal var 7,3%* 

·       EBITDA uppgick till 45 MSEK (32 MSEK)

·       Resultatet efter skatt uppgick till 16 MSEK (9 MSEK). Justerat resultat efter skatt var 31 MSEK*

·       Resultatet per stamaktie uppgick till 0,22 SEK (-0,39 SEK)

·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 121 MSEK (73 MSEK)

JANUARI - DECEMBER 2016

·       Nettoomsättningen ökade med 13% (21% ökning i rubel) till 1 658 MSEK (1 469 MSEK)

·       Rörelseresultatet ökade till 104 MSEK (61 MSEK). Justerat rörelseresultat var 123 MSEK*

·       Rörelsemarginalen uppgick till 6,3% (4,2%). Justerad rörelsemarginal var 7,4%*

·       EBITDA uppgick till 154 MSEK (128 MSEK)

·       Resultatet efter skatt uppgick till 84 MSEK (29 MSEK). Justerat resultat efter skatt var 98 MSEK*

·       Resultatet per stamaktie uppgick till 3,03 SEK (-2,12 SEK)

·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 141 MSEK (234 MSEK)

 MSEK

Fjärde kvartalet 2016

Fjärde kvartalet 2015

12 månader
2016

12 månader
2015

Nettoomsättning

537,4

400,3

1 658,5

1 468,7

EBITDA

45,4

31,5

153,6

128,3

Rörelseresultat

21,1

17,9

104,3

61,1

Resultat efter skatt

15,9

8,6

83,6

28,8

 

 

 

 

 

Justerat rörelseresultat*

39,4

17,9

122,6

61,1

Justerat resultat efter skatt*

30,6

8,6

98,3

28,8

*Justerade resultat exkluderar engångskostnader beskrivna under Viktiga händelser i rapporten.

KOMMENTARER AV LARS CORNELIUSSON, VD OCH KONCERNCHEF:

·       Under kvartalet noterade vi en viss återhämtning av marknaden för nya anläggningsmaskiner, särskilt för mindre maskiner. Trots att marknaden under de första nio månaderna var något mindre än motsvarande period föregående år var totalmarknaden under 2016 därför något större än 2015. Under fjärde kvartalet isolerat ökade marknaden med över 30%. Det ska dock noteras att marknaden fortfarande befinner sig på historiskt låga nivåer.

·       Under kvartalet sålde vi tio Terex-dumprar och vår första Dressta-bulldozer. I december blev vi även officiell distributör för Rottne-maskiner. Våra nya varumärken skapar spännande möjligheter att utöka verksamheten, och jag tror det finns potential att utnyttja vårt nätverk ytterligare för att sälja fler kompletterande produkter.

·       Produktmixen var gynnsam under kvartalet och vi lyckades leverera ett starkt resultat med avsevärda förbättringar av både omsättning och lönsamhet. Även det operativa kassaflödet var starkt.

·       Ser vi framåt finns det anledning till viss tillförsikt. De flesta prognoser pekar på att den ryska ekonomin kommer fortsätta att återhämta sig, och det är rimligt att anta att marknaden för anläggningsmaskiner kommer göra detsamma. Det finns ett stort uppdämt behov på marknaden och den underliggande efterfrågan är stark. Hur stark och snabb återhämtningen blir är dock beroende av flera faktorer som är svåra att förutse, som huruvida de finansiella sanktionerna kommer lättas upp, samt hur oljepriset utvecklas.

Presentation av rapporten

En presentation av denna rapport kommer hållas per telefon den 21 februari 2017, kl. 09:00 CET. Presentationen kommer finnas tillgänglig på bolagets webbplats före mötet. För att ansluta till presentationen, vänligen ring in senast fem minuter före utsatt tid.

Telefonnummer:

·      Sverige (avgift): 08 5059 6306

·      Sverige (utan avgift): 0200 899 908

·      Storbritannien (avgift): 0203 139 4830

·      Storbritannien (utan avgift): 0808 237 0030

·      Ryssland (avgift): 049 564 693 04

·      Ryssland (utan avgift): 810 800 2136 5011

Deltagarkod: 25109111#

Om Ferronordic Machines

Ferronordic Machines är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo Construction Equipment och Terex Trucks i Ryssland. Bolaget är även officiell återförsäljare för Dressta och Rottne i Ryssland. I vissa delar av Ryssland har Ferronordic Machines även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks, samt återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic Machines påbörjade sin verksamhet 2010 och har därefter expanderat i snabb takt över Ryssland. Bolaget är väl etablerat i samtliga federala distrikt med cirka 70 anläggningar och nästan 800 anställda. Ferronordic Machines vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Ferronordic Machines preferensaktier är noterade på NASDAQ OMX First North Premier. Bolaget har utsett Avanza Bank AB som Certified Adviser.

www.ferronordic.com

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finans- och ekonomidirektör samt IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090 7280, eller e-post: pr@ferronordic.ru

Denna information är sådan information som Ferronordic Machines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2017, kl 07:45.

PDF

Övriga pressmeddelanden
close