Если Вы хотите обратиться в департамент корпоративного регулирования и контроля с сообщением о коррупционном поведении кого-либо из работников нашей компании, нарушении им правил деловой этики, политик и процедур Компании, то Вы можете позвонить по телефону

+7 (921) 951-15-26
или заполнить электронную форму ниже:
Обращения на Горячую линию могут быть анонимными. Пожалуйста, имейте в виду, что обработка Ваших анонимных обращений ограничивает наши возможности по их тщательной проверке. В этой связи мы призываем Вас при обращении на Горячую линию указывать конкретную информацию, включая Ваше имя. Мы гарантируем конфиденциальность Вашего обращения
Ваше имя:
Ваши контактные данные:
Опишите обстоятельства обращения:
Подтверждающие документы:
pdf, jpeg, png, tif, doc размером суммарно до 5 МБ
* — поля обязательные для заполнения

Pressmeddelanden

Pressmeddelande - Inlösen av preferensaktier

27 april 2018

Pressmeddelande

Stockholm den 27 april 2018

Ferronordics styrelse har beslutat om obligatorisk inlösen av kvarvarande preferensaktier

I enlighet med sin tidigare offentliggjorda intention har styrelsen i Ferronordic Machines AB (publ) (”Ferronordic” eller ”bolaget”) beslutat att minska bolagets aktiekapital med ca 5 958 kronor genom inlösen av samtliga kvarvarande 66 728 A-preferensaktier i bolaget (”preferensaktier”). Den sammanlagda inlösenlikviden uppgår till ca 81 miljoner kronor.

Efter inlösen kommer Ferronordic inte längre ha några utestående preferensaktier. Preferensaktierna kommer således att avnoteras från Nasdaq First North.

Enligt bolagsordningen uppgår inlösenlikviden för varje preferensaktie till 1 200 kronor, jämte upplupen ej utbetald utdelning, vilken förväntas uppgå till SEK 8,31 kronor per aktie. Avstämningsdag för inlösen är den 15 maj 2018. Inlösenlikviden förväntas utbetalas den 18 maj 2018. Inlösen av preferensaktier och utbetalning av inlösenlikviden hanteras av Euroclear Sweden AB.

Inlösenförfarandet påverkar inte den preferensutdelning med avstämningsdag 2 maj 2018 som beslutades av bolagets årsstämma.

Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket innebär att aktieägarna inte behöver vidta någon åtgärd. Innehavare av preferensaktier är berättigade och skyldiga att få samtliga sina preferensaktier inlösta.

Aktieägare som önskar avyttra preferensaktier bör observera att sista dag för handel för att inte omfattas av inlösen är den 11 maj 2018 och att handel som sker från och med den 14 maj 2018 inte kommer kunna likvidavräknas före inlösen.

Tidplan

2 maj 2018        Avstämningsdag för preferensaktieutdelning

7 maj 2018        Förväntad utbetalning av preferensaktieutdelning

11 maj 2018     Sista dag för avyttring av preferensaktier för att inte omfattas av inlösen

15 maj 2018      Avstämningsdag för inlösen

18 maj 2018      Förväntad utbetalning av inlösenlikvid

Om Ferronordic

Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo Construction Equipment, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland. I vissa delar av Ryssland har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks, samt återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har därefter expanderat snabbt över Ryssland. Bolaget är väl etablerat i samtliga federala distrikt med 77 anläggningar och över 850 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Stamaktierna i Ferronordic Machines AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm. Preferensaktierna i bolaget är noterade på Nasdaq First North Premier. Bolaget har utsett Avanza Bank AB som Certified Adviser.

www.ferronordic.com

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finans- och ekonomidirektör samt IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090 7280, eller e-post: anders.blomqvist@ferronordic.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 27 april 2018, kl 14:00.

PDF

Övriga pressmeddelanden
close