Если Вы хотите обратиться в департамент корпоративного регулирования и контроля с сообщением о коррупционном поведении кого-либо из работников нашей компании, нарушении им правил деловой этики, политик и процедур Компании, то Вы можете позвонить по телефону

+7 (921) 951-15-26
или заполнить электронную форму ниже:
Обращения на Горячую линию могут быть анонимными. Пожалуйста, имейте в виду, что обработка Ваших анонимных обращений ограничивает наши возможности по их тщательной проверке. В этой связи мы призываем Вас при обращении на Горячую линию указывать конкретную информацию, включая Ваше имя. Мы гарантируем конфиденциальность Вашего обращения
Ваше имя:
Ваши контактные данные:
Опишите обстоятельства обращения:
Подтверждающие документы:
pdf, jpeg, png, tif, doc размером суммарно до 5 МБ
* — поля обязательные для заполнения

Pressmeddelanden

Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2018

10 augusti 2018

Pressmeddelande

Stockholm den 10 augusti 2018

Ferronordic Machines AB (publ)

Delårsrapport januari – juni 2018

VÅRT STARKASTE KVARTAL HITTILLS

ANDRA KVARTALET 2018

 • Nettoomsättningen ökade 4% (15% ökning i rubel) till 817 MSEK (785 MSEK)
 • Rörelseresultatet ökade till 68 MSEK (62 MSEK)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 8,3% (7,9%)
 • EBITDA ökade till 77 MSEK (67 MSEK)
 • Periodens resultat ökade till 54 MSEK (51 MSEK)
 • Resultatet per stamaktie uppgick till 2,71 SEK (3,61 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 58 MSEK (147 MSEK)

 

FÖRSTA HALVÅRET 2018

 • Nettoomsättningen ökade 7% (16% ökning i rubel) till 1 431 MSEK (1 335 MSEK)
 • Rörelseresultatet ökade till 109 MSEK (100 MSEK)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 7,6% (7,5%)
 • EBITDA ökade till 126 MSEK (112 MSEK)
 • Periodens resultat ökade till 85 MSEK (80 MSEK)
 • Resultatet per stamaktie uppgick till 4,64 SEK (5,21 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 34 MSEK (184 MSEK)

 

MSEK

Andra kvartalet
2018

Andra kvartalet
2017

Första halvåret
2018

Första halvåret
2017

Nettoomsättning

817

785

1 431

1 335

EBITDA

77

67

126

112

Rörelseresultat

68

62

109

100

Periodens resultat

54

51

85

80

Nettoskuld / (Nettokassa)

(204)

(293)

(204)

(293)

 

Lars Corneliusson, VD Ferronordic, kommenterar: ”Andra kvartalet var det starkaste kvartalet hittills i Ferronordics historia med en omsättning om 817 MSEK och ett rörelseresultat om 68 MSEK. Detta var dels ett resultat av förbättrad bruttomarginal, mycket tack vare vår verksamhet inom contracting services, och dels vårt kontinuerliga effektiviseringsarbete som fortsätter bära frukt. Vi fortsätter även att utöka organisationen och utveckla vårt nätverk. Under kvartalet öppnade vi t.ex. en ny servicestation för lastbilar och anläggningsmaskiner i Rostov-on-Don och anställde ca 30 nya medarbetare, främst mekaniker. Mot bakgrund av den senaste tidens återhämtning av Rysslands ekonomi är vi fortsatt optimistiska vad gäller utvecklingen av den underliggande marknaden, i synnerhet mot bakgrund av de s.k. majdekreten som indikerar kraftigt ökade infrastrukturinvesteringar under de kommande åren.”

Om Ferronordic

Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo Construction Equipment, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland. I vissa delar av Ryssland har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks samt återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har därefter expanderat snabbt över Ryssland. Bolaget är väl etablerat i samtliga federala distrikt med 77 anläggningar och över 850 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Stamaktierna i Ferronordic är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com

 

Finansiell rapportering 2018

Delårsrapport januari-juni 2018                                                      10 augusti 2018

Delårsrapport januari-september 2018                                         9 november 2018

Bokslutskommuniké januari – december 2018                            15 februari 2019

 

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finansdirektör och IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090 7280,  eller e-post: anders.blomqvist@ferronordic.com

 

Denna information är sådan information som Ferronordic Machines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 augusti 2018, kl. 07:30.

PDF

Övriga pressmeddelanden
close