Если Вы хотите обратиться в департамент корпоративного регулирования и контроля с сообщением о коррупционном поведении кого-либо из работников нашей компании, нарушении им правил деловой этики, политик и процедур Компании, то Вы можете позвонить по телефону

+7 (921) 951-15-26
или заполнить электронную форму ниже:
Обращения на Горячую линию могут быть анонимными. Пожалуйста, имейте в виду, что обработка Ваших анонимных обращений ограничивает наши возможности по их тщательной проверке. В этой связи мы призываем Вас при обращении на Горячую линию указывать конкретную информацию, включая Ваше имя. Мы гарантируем конфиденциальность Вашего обращения
Ваше имя:
Ваши контактные данные:
Опишите обстоятельства обращения:
Подтверждающие документы:
pdf, jpeg, png, tif, doc размером суммарно до 5 МБ
* — поля обязательные для заполнения

Pressmeddelanden

Pressmeddelande Ferronordic Machines AB Delårsrapport Januari - September 2018

09 november 2018

Pressmeddelande 
Stockholm den 9 november 2018

Ferronordic Machines AB (publ);
Delårsrapport januari – september 2018

REKORDHÖGT RESULTAT

 

TREDJE KVARTALET 2018

 • Nettoomsättningen ökade 26% (28% ökning i rubel) till 791 MSEK (626 MSEK)
 • Rörelseresultatet ökade till 80 MSEK (50 MSEK)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 10,1% (8,0%)
 • EBITDA ökade till 91 MSEK (56 MSEK)
 • Periodens resultat ökade till 61 MSEK (43 MSEK)
 • Resultatet per stamaktie uppgick till 4,17 SEK (2,77 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 115 MSEK (98 MSEK)

 

JANUARI - SEPTEMBER 2018

 • Nettoomsättningen ökade 13% (20% ökning i rubel) till 2 222 MSEK (1 962 MSEK)
 • Rörelseresultatet ökade till 189 MSEK (150 MSEK)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 8,5% (7,6%)
 • EBITDA ökade till 217 MSEK (168 MSEK)
 • Periodens resultat ökade till 145 MSEK (123 MSEK)
 • Resultatet per stamaktie uppgick till 8,82 SEK (7,98 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 149 MSEK (282 MSEK)

MSEK

Tredje kvartalet
2018

Tredje kvartalet
2017%

 

Nio månader 2018

Nio månader 2017%

Nettoomsättning

791

626

26%

 

2 222

1 962

13%

EBITDA

91

56

61%

 

217

168

29%

Rörelseresultat

80

50

60%

 

189

150

26%

Periodens resultat

61

43

42%

 

145

123

18%

Resultat per stamaktie

4,17

2,77

51%

 

8,82

7,98

11%

 

 

 

 

 

 

 

 

Avkastning på sysselsatt kapital

39,9%

41,9%

 

 

39,9%

41,9%

 

Rörelsekapital / Nettoomsättning

2,2%

(2,7%)

 

 

2,2%

(2,7%)

 

Nettoskuld / (Nettokassa)

(298)

(381)

 

 

(298)

(381)

 

Lars Corneliusson, VD Ferronordic, kommenterar: ”Tredje kvartalet var ytterligare ett mycket starkt kvartal för Ferronordic. Omsättningen var nära den högsta någonsin för ett enskilt kvartal och resultatet var högre än någonsin. Rörelseresultatet uppgick till 80 MSEK, vilket var 17% högre än andra kvartalet i år – vilket hittills var vårt resultatmässigt bästa kvartal någonsin. Vi såg väldigt positiv tillväxt inom eftermarknaden under kvartalet - till stor del tack vare vår satsning på ett digitaliserat försäljningsstöd  som nu levererar allt högre resultat. Sammantaget ökade eftermarknadsförsäljningen med hela 24%. Vi fortsätter även att optimera effektiviteten i vår organisation. Återigen lyckades vi sänka försäljnings- och administrationskostnaderna som procent av omsättningen från 11,0% under tredje kvartalet 2017 till 9,9% under detta kvartal. Det är även glädjande att vår contracting services-verksamhet fortsätter att utvecklas och expandera. Försäljningen ökar samtidigt som vi lär oss att driva projekten med bättre lönsamhet. Den ökade försäljningen och lönsamheten inom eftermarknaden och contracting services hade en mycket positiv inverkan på totala lönsamheten under kvartalet. Bruttomarginalen och rörelsemarginalen ökade till 20,3% respektive 10,1%. Vi förblir optimistiska vad gäller utvecklingen av den ryska maskinmarknaden på lång- och medellång sikt, särskilt med tanke på de signaler som finns om kraftigt ökade infrastruktursatsningar.”

Om Ferronordic

Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo Construction Equipment, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland. I vissa delar av Ryssland har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks samt återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har därefter expanderat snabbt över Ryssland. Bolaget är väl etablerat i samtliga federala distrikt med 79 anläggningar och över 900 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Aktierna i Ferronordic är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com

 

Finansiell rapportering 2018/19

Delårsrapport januari-september 2018                                         9 november 2018

Bokslutskommuniké januari – december 2018                            15 februari 2019

Delårsrapport januari-mars 2019                                                   14 maj 2019

 

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finansdirektör och IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090 7280,  eller e-post: anders.blomqvist@ferronordic.com

Denna information är sådan information som Ferronordic Machines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2018, kl. 07:30.

 

PDF

Övriga pressmeddelanden
close