Если Вы хотите обратиться в департамент корпоративного регулирования и контроля с сообщением о коррупционном поведении кого-либо из работников нашей компании, нарушении им правил деловой этики, политик и процедур Компании, то Вы можете позвонить по телефону

+7 (921) 951-15-26
или заполнить электронную форму ниже:
Обращения на Горячую линию могут быть анонимными. Пожалуйста, имейте в виду, что обработка Ваших анонимных обращений ограничивает наши возможности по их тщательной проверке. В этой связи мы призываем Вас при обращении на Горячую линию указывать конкретную информацию, включая Ваше имя. Мы гарантируем конфиденциальность Вашего обращения
Ваше имя:
Ваши контактные данные:
Опишите обстоятельства обращения:
Подтверждающие документы:
pdf, jpeg, png, tif, doc размером суммарно до 5 МБ
* — поля обязательные для заполнения

Pressmeddelanden

Pressmeddelande - Ferronordic fortsätter att växa - nu över 1 000 anställda

11 december 2018

Pressmeddelande

Stockholm den 11 december 2018

Ferronordic fortsätter att växa – nu över 1 000 anställda

Ferronordic fortsätter att expandera sin verksamhet och i december 2018 översteg antalet anställda 1 000 personer. Över 875 av dessa anställda är direkt involverade i maskinförsäljning, eftermarknadsservice och contracting services.

“Våra medarbetare är extremt viktiga för oss och vi är väldigt stolta att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi fokuserar mycket på kompetensutveckling och har uppnått en konkurrensfördel genom vår kompetensutvecklingsprocess, kopplad till vår övergripande affärsfilosofi,” säger Lars Corneliusson, VD i Ferronordic.

Kompetensutveckling inom Ferronordic baseras på en standardiserad, internt utvecklad kompetensmodell som omfattar all personal inom försäljnings- och serviceorganisationen och alla mellanchefer. Omkring 60% av alla tjänster tillsätts för närvarande internt, vilket säkerställer en hälsosam successionsplanering och driver medarbetarnas engagemang.

Ferronordics interna utbilldningsteam har tagit fram över 15 000 sidor träningsmaterial, inklusive "Ferronordic MBA", ett internt utbildningsprogram för alla mellanchefer, skräddarsytt efter branschspecifika situationer. Enligt den senaste personalundersökningen hade Ferronordic ett engagemangsindex på 83%, vida bättre än genomsnittliga indikatorer både globalt och i Ryssland.

 

För mer information om vårt arbete med våra anställda, se vår webbsändningspresentation (http://ferronordic.ru/en/investors) från vår kapitalmarknadsdag den 12 juni 2018.

-----------------------------------------------------------

Om Ferronordic

Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo Construction Equipment, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland. I vissa delar av Ryssland har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks samt återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har därefter expanderat snabbt över Ryssland. Bolaget är väl etablerat i samtliga federala distrikt med 79 anläggningar och över
1 000 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Aktierna i Ferronordic är noterade på Nasdaq Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finansdirektör och IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090 7280,  eller e-post: anders.blomqvist@ferronordic.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 december 2018, kl. 08:30.

PDF

Övriga pressmeddelanden
close